Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Kallio - Byggförbudsområde: Berghäll


Rakennuskieltoalue: Kallio

Kaupunkiympäristölautakunta on 20.10.2020 päättänyt pidentää Kallion korttelin 299 tonttien 1, 2 ,4 ja 10 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 31.10.2022 saakka (piirustus nro 12669, päivätty 20.10.2020).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12669

Helsingissä 27.10.2020


Byggförbudsområde: Berghäll

Stadsmiljönämnden har 20.10.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 299 tomterna 1, 2, 4 och 10 i Berghäll till 31.10.2022 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12669, daterad 20.10.2022).

Byggförbudskarta, ritning nr 12669

Helsingfors 27.10.2020


JAA
27.10.2020 08:43