Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Taka-Töölö - Byggförbudsområde: Bortre Tölö


Rakennuskieltoalue: Taka-Töölö

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.12.2020 päättänyt pidentää Taka-Töölön korttelin 507 tontin 12 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 18.12.2022 saakka (piirustus nro 12698, päivätty 8.12.2020).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12698

Helsingissä 16.12.2020


Byggförbudsområde: Bortre Tölö

Stadsmiljönämnden har 8.12.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 507 tomten 12 i Bortre Tölö till 18.12.2022 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12698, daterad 8.12.2020).

Byggförbudskarta, ritning nr 12698

Helsingfors 16.12.2020


JAA
16.12.2020 09:27