Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Kallio - Byggförbudsområde: Berghäll


Rakennuskieltoalue: Kallio

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.12.2020 päättänyt pidentää Kallion, Linnunlaulun alueen rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 15.1.2023 saakka (piirustus nro 12696, päivätty 8.12.2020).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12696

Helsingissä 16.12.2020


Byggförbudsområde: Berghäll

Stadsmiljönämnden har 8.12.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år i Berghäll, Fågelsong område till 15.1.2023 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12696, daterad 8.12.2020).

Byggförbudskarta, ritning nr 12696

Helsingfors 16.12.2020


JAA
16.12.2020 09:17