Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Vuosaari - Byggförbudsområde: Nordsjö


Rakennuskieltoalue: Vuosaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.12.2020 päättänyt pidentää Vuosaaren, Meri-Rastilan tontin 54200/1 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 18.12.2022 saakka (piirustus nro 12694, päivätty 8.12.2020).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12694

Helsingissä 16.12.2020


Byggförbudsområde: Nordsjö

Stadsmiljönämnden har 8.12.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för tomten 54200/1 i Nordsjö, Havsrastböle till 18.12.2022 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12694, daterad 8.12.2020).

Byggförbudskarta, ritning nr 12694

Helsingfors 16.12.2020


JAA
16.12.2020 09:37