Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Lauttasaari - Byggförbudsområde: Drumsö


Rakennuskieltoalue: Lauttasaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.12.2020 päättänyt pidentää Lauttasaaren tontteja 31003/1–8 ja 11–14, 31005/1–7, 9 ja 13, 31007/1–3 ja 5–8, 31009/2, 4–6 ja 10–15, 31010/5–6 ja 10–16 sekä 31014/1–3 ja 8–10 koskevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 14.12.2022 saakka (piirustus nro 12692, päivätty 1.12.2020).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12692

Helsingissä 4.12.2020


Byggförbudsområde: Drumsö

Stadsmiljönämnden har 1.12.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för tomterna 31003/1–8 och 11–14, 31005/1–7, 9 och 13, 31007/1–3 och 5–8, 31009/2, 4–6 och 10–15, 31010/5–6 och 10–16 samt 31014/1–3 och 8–10 i Drumsö till 14.12.2022 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12692, daterad 1.12.2020).

Byggförbudskarta, ritning nr 12692

Helsingfors 4.12.2020

 


JAA
04.12.2020 13:56