Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet kantakaupungin alueella - Byggförbudsområde i Innerstaden


Rakennuskieltoalueet kantakaupungin alueella

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.9.2020 päättänyt pidentää rakennuskieltoa asemakaavan muuttamiseksi 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosissa rakennuskieltokartassa nro 12674 esitetyillä tonteilla maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2. momentin perusteella kahdella vuodella 11.10.2022 saakka (piirustus nro 12674, päivätty 29.9.2020).

Kielto koskee seuraavia kaupunginosia:

1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 8. Katajanokka, 13. Etu-Töölö ja 14. Taka-Töölö.

Rakennuskieltokartta nro 12674

Helsingissä 7.10.2020


Byggförbudsområde i Innerstaden

Stadsmiljönämnden har 29.9.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för ändring av detaljplanen för två år till 11.10.2022 för tomterna på byggförbudskarta nr 12674 i stadsdelarna 1.–8. samt 13. och 14. med stöd av 53 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12674, daterad 29.9.2020).

Förbudet gäller följande stadsdelar:

1. Kronohagen, 2. Gloet, 3. Gardesstaden, 4. Kampen, 5. Rödbergen, 6. Eira, 7. Ulrikasborg, 8. Skatudden, 13. Främre Tölö och 14. Bortre Tölö.

Byggförbudskarta nr 12674

Helsingfors 7.10.2020

 


JAA
07.10.2020 08:03