Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Pasila, Keski-Pasila - Byggförbudsområde: Böle, Mellersta Böle


Rakennuskieltoalue: Pasila, Keski-Pasila 

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.6.2020 päättänyt pidentää Pasilan (Keski-Pasilan) korttelin 17113 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 58.5 §:n perusteella kahdella vuodella 29.6.2023 saakka (piirustus nro 12657, päivätty 9.6.2020). 

Helsingissä 15.6.2020


Byggförbudsområde: Böle, Mellersta Böle 

Stadsmiljönämnden har 9.6.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 12657 i Böle (Mellersta Böle) till 29.6.2023 med stöd av 58.5 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12657, daterad 9.6.2020). 

Helsingfors 15.6.2020


JAA
15.06.2020 17:15