Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi - Byggförbudsområde: Hertonäs, Västra Hertonäs

Rakennuskieltoalue: Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.2.2020 päättänyt määrätä Herttoniemen, Länsi-Herttoniemen tontin täydennysrakentamisalueen (Länsi-Herttoniemen asuinalue Herttoniemen ja Siilitien metroasemien välissä) liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12642 ilmeneville kiinteistöille rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi 11.2.2022 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12642, päivätty 11.2.2020), dnro HEL 2020-000109.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12642

Helsingissä 21.2.2020


Byggförbudsområde: Hertonäs, Västra Hertonäs

Stadsmiljönämnden har 11.2.2020 beslutat utfärda byggförbud för två år till 11.2.2022 för de fastigheter i Hertonäs, Västra Hertonäs område för kompletteringsbyggande (Västra Hertonäs bostadsområde mellan Hertonäs och Igelkottsvägens metrostationer) som framgår av den bifogade ritningen nr 12642 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12642, daterad 11.2.2020), dnr HEL 2020-000109.

Byggförbudskarta, ritning nr 12642

Helsingfors 21.2.2020


JAA
21.02.2020 12:12