Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Pakilantie 59, 81 a ja Ripusuontie 59 - Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Baggbölevägen 59, 81 a och Ripukärrsvägen 59

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020, § 185, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, Länsi-Pakila, tontit 34089/25 ja 34163/19 ja 28, piirustus nro 12233, Pakilantie 59, 81 a ja Ripusuontie 59, dnro HEL 2012-013959.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12233

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12233

Helsingissä 15.10.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2020, § 185, har trätt i kraft:

Baggböle, Västra Baggböle, tomter 34089/25, 34163/19 och 28, ritning nr 12233, Baggbölevägen 59, 81 a och Ripukärrsvägen 59, dnr HEL 2012-013959.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12233

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12233

Helsingfors 15.10.2020


JAA
15.10.2020 00:00