Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Porkkalankadun toimitilat - Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Porkalagatan anläggningar

Kaupunginvaltuuston 11.3.2020 § 86 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Ruoholahti, tontti 20797/2 ja katualueet, muodostuu uusi kortteli nro 20798, piirustus nro 12597, Porkkalankadun toimitilat, HEL 2018-012625.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12597

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12597

Helsingissä 6.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 11.3.2020 § 86 har trätt i kraft:

Västra hamnen, Gräsviken, tomten 20797/2 och gatuområden, det nya kvarteret 20798 bildas, ritning nr 12597, Porkalagatan anläggningar, dnr HEL 2018-012625.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12597

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12597

Helsingfors 6.5.2020


JAA
06.05.2020 00:00