Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Paturintie 3 ja 5 - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Grytgjutarvägen 3 och 5

Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 § 9 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, tontit 28157/1 ja 6 ja katualue, piirustus nro 12513, Paturintie 3 ja 5, dnro HEL 2017-012039.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12513

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12513

Helsingissä 11.3.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 15.1.2020 § 9 har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, tomterna 28157/1 och 6 och gatuområde, ritning nr 12513, Grytgjutarvägen 3 och 5, dnr HEL 2017-012039.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12513

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12513

Helsingfors 11.3.2020


JAA
11.03.2020 00:00