Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Aleksis Kiven katu 5 - Detaljplan som trätt i kraft: Vallgård, Aleksis Kivis gata 5

Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 § 8 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, kortteli 22367, piirustus nro 12581, Aleksis Kiven katu 5, dnro HEL 2017-013708.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12581

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12581

Helsingissä 11.3.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 15.1.2020 § 8 har trätt i kraft:

Vallgård, kvarteret 22367, ritning nr 12581, Aleksis Kivis gata 5, dnr HEL 2017-013708.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12581

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12581

Helsingfors 11.3.2020


JAA
11.03.2020 00:00