Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Kotkavuori, Gyldénintie 2 - Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Örnberget, Gyldénsvägen 2


Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Kotkavuori

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 § 314 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31035/2 (piirustus nro 12529): Gyldénintie 2. Dnro HEL 2017-013132.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12529

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12529

Helsingissä 16.7.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Örnberget

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.5.2020 § 314  har trätt i kraft:

Drumsö, Örnberget, tomten 31035/2 (ritning nr 12529): Gyldénsvägen 2. Dnr HEL 2017-013132.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12529

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12529

Helsingfors 16.7.2020


JAA
16.07.2020 00:28