Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Uudenmaankatu 8-12 - Detaljplan som trätt i kraft: Rödbergen, Nylandsgatan 8-12


Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Uudenmaankatu 8-12 

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.1.2020 §8 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Punavuori, tontti 88/29 (piirustus nro 12619, Uudenmaankatu 8-12): Osoite. Dnro HEL 2018-005246. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12619

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12619

Helsingissä 3.3.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Rödbergen, Nylandsgatan 8-12 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 14.1.2020 §8 har trätt i kraft: 

Rödbergen, tomten 88/29 (ritning nr 12619, Nylandsgatan 8-12). Dnr HEL 2018-005246. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12619

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12619

Helsingfors 3.3.2020


JAA
03.03.2020 00:00