Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Suutarila, Töyrynummi, Puutarhakortteli - Detaljplan som trätt i kraft: Skomakarböle, Lidmalmen, Trädgårdskvarteret


Voimaan tullut asemakaava: Suutarila, Töyrynummi, Puutarhakortteli 

Kaupunkiympäristölautakunnan 6.10.2020 § 584 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Suutarila, Töyrynummi, tontit 40196/5, 19–22 ja 25 (piirustus nro 12585, Puutarhakortteli), dnro HEL 2016-013838. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12585

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12585

Helsingissä 26.11.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Skomakarböle, Lidmalmen, Trädgårdskvarteret 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 6.10.2020 § 584 har trätt i kraft: 

Skomakarböle, Lidmalmen, tomterna nr 40196/5, 19–22 och 25 (ritning nr 12585, Trädgårdskvarteret), dnr HEL 2016-013838. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12585

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12585

Helsingfors 26.11.2020


JAA
26.11.2020 00:00