Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto - Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Skyttevägen 3 och Filpusparken

Kaupunkiympäristölautakunnan 3.3.2020 §122 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Malmi, Ala-Malmi, tontti 38076 sekä puisto- ja katualue (piirustus nro 12621, Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto), dnro HEL 2015-013069. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12621

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12621

Helsingissä 17.4.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Skyttevägen 3 och Filpusparken 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 3.3.2020 §122 har trätt i kraft: 

Malm, Nedre Malm, tomten 38076 samt park- och gatuområden (ritning nr 12621, Skyttevägen 3 och Filpusparken), Dnr HEL 2015-013069. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12621

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12621

Helsingfors 17.4.2020


JAA
17.04.2020 00:00