Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Malminkartano, Neulastie 8 ja 10 - Detaljplaner som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård, Barrvägen 8 och 10


Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Malminkartano, Neulastie 8 ja 10 

Kaupunkiympäristölautakunnan 29.10.2019 § 536 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Kaarela, Malminkartano, tontti 33274 ja katualue (piirustus nro 12606, Neulastie 8 ja 10), HEL 2018-010470.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12606

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12606

Helsingissä 2.1.2020


Detaljplaner som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård,  Barrvägen 8 och 10

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 29.10.2019 § 536 har trätt i kraft: 

Kårböle, Malmgård, tomten nr 33274 och gatuområde (ritning nr 12606, Barrvägen 8 och 10), dnr HEL 2018-010470. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12606

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12606

Helsingfors 2.1.2020


JAA
02.01.2020 09:56