Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Mariankatu 23 - Detaljplaner som trätt i kraft: Kronohagen, Mariegatan 23


Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Mariankatu 23 

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.11.2019 § 570 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Kruununhaka, tontti 118/3 (piirustus nro 12559, Mariankatu 23), HEL 2018-002966.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12559

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12559

Helsingissä 2.1.2020


Detaljplaner som trätt i kraft: Kronohagen, Mariegatan 23 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 12.11.2019 § 570 har trätt i kraft: 

Kronohagen, tomten nr 118/3 (ritning nr 12559, Mariegatan 23), dnr HEL 2018-002966. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12559

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12606

Helsingfors 2.1.2020


JAA
02.01.2020 08:08