Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Säätalo - Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Säätalo

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.5.2020 § 270 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, tontti 40/14 sekä katualue (muodostuu uusi kortteli 2104) (piirustus nro 12521, Säätalo), dnro HEL 2016-004230.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12521

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12521

Helsingissä 1.7.2020En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 12.5.2020 § 270 har trätt i kraft:

Gloet, tomten 40/14 samt gatuområde (det nya kvarteret 2104 bildas) (ritning nr 12521, Säätalo), dnr HEL 2016-004230.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12521

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12521

Helsingfors 1.7.2020


JAA
01.07.2020 00:00