Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Ratakatu 9 - Detaljplan som trätt i kraft: Rödbergen, Bangatan 9

Kaupunkiympäristölautakunnan 3.12.2019 § 627 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Punavuori, tontti 94/8 (piirustus nro 12468, Ratakatu 9), Dnro HEL 2017-002905.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12468

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12468

Helsingissä 22.1.2020


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 3.12.2019 § 627 har trätt i kraft:

Rödbergen, tomten 94/8 (ritning nr 12468): Bangatan 9. Dnr HEL 2017-002905.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12468

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12468

Helsingfors 22.1.2020


JAA
22.01.2020 00:00