Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Domarby, Torparbacken, Torparbacksvägen 1


Voimaan tullut asemakaava: Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 361 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Tuomarinkylä, Torpparinmäki, tontti 35090/1 sekä katu- ja pysäköimisalue, piirustus nro 12648, Torpparinmäentie 1. Dnro HEL 2018-010351.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12648

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12648

Helsingissä 27.7.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Domarby, Torparbacken, Torparbacksvägen 1

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 9.6.2020 § 361 har trätt i kraft: Domarby, Torparbacken, tomten 35090/1 samt gatu- och parkeringsområden, ritning nr 12648, Torparbacksvägen 1. Dnr HEL 2018-010351.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12648

Detaljplaneändringens beskrivning,ritning nr 12648

Helsingfors 27.7.2020

 


JAA
27.07.2020 00:00