Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Fabianinkatu 17 - Detaljplan som trätt i kraft: Gardesstaden, Fabiansgatan 17


Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Fabianinkatu 17

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 363 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, tontti 353/2, piirustus nro 12634, Fabianinkatu 17. Dnro HEL 2012-005626.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12634

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12634

Helsingissä 27.7.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Gardesstaden, Fabiansgatan 17

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 9.6.2020 § 363 har trätt i kraft: Gardesstaden, tomten 353/2, ritning nr 12634, Fabiansgatan 17. Dnr HEL 2012-005626.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12634

Detaljplaneändringensbeskrivning, ritning nr 12634

Helsingfors 27.7.2020


JAA
27.07.2020 00:00