Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Laivastokatu 20 - Detaljplan som trätt i kraft: Skatudden, Maringatan 20


Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Laivastokatu 20

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.6.2020 § 362 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Katajanokka, tontti 8001/1 sekä puisto- ja katualueita (piirustus nro 12562, Laivastokatu 20), dnro HEL 2016-008782.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12562

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12562

Helsingissä 27.7.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Skatudden, Maringatan 20

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 9.6.2020 § 362 har trätt i kraft: Skatudden, tomten 8001/1 samt park- och gatuområden (ritning nr 12562, Maringatan 20), Dnr HEL 2016-008782.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12562

Detaljplaneändringensbeskrivning, ritning nr 12562

Helsingfors 27.7.2020


JAA
27.07.2020 00:00