Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Bulevardi 14 - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Bulevarden 14

   
Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 § 416 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 87/13 (piirustus nro 12498, Bulevardi 14 ), dnro HEL 2016-004833.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12498

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12498

Helsingissä 14.2.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 12.12.2018 § 416 har trätt i kraft:

Kampen, tomten 87/13 (ritning nr 12498, Bulevarden 14), dnr HEL 2016-004833.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12498

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12498

Helsingfors 14.2.2019

 


JAA
09.12.2019 18:01