Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Konala, Vuorikummuntie - Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Bergkullavägen


Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 (§ 115) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Konala, korttelin 32011 tontit 1, 2, 3, 5, 6 ja katualue, piirustus nro 12506, Vuorikummuntie, dnro HEL 2017-007704. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12506

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12506

Helsingissä 15.5.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.3.2019 (§ 115) har trätt i kraft:

Kånala, kvarteret 32011 tomterna 1, 2, 3, 5, 6 och gatuområdet, ritning nr 12506, Bergkullavägen, dnr HEL 2017-007704. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12506

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12506

Helsingfors 15.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53