Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Kalasatama, Työpajankatu 12 - Detaljplaner som trätt i kraft: Sörnäs, Fiskehamnen, Verkstadsgatan 12

Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Kalasatama, Työpajankatu 12 

Kaupunkiympäristölautakunnan 7.5.2019 § 224 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10599 (piirustus nro 12462, Työpajankatu 12), HEL 2015-011261. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12462

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12462

 

Helsingissä 26.6.2019


Detaljplaner som trätt i kraft: Sörnäs, Fiskehamnen, Verkstadsgatan 12 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 7.5.2019 § 224 har trätt i kraft: 

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10599 (ritning nr 12462, Verkstadsgatan 12), dnr HEL 2015-011261. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12462

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12462

 

Helsingfors 26.6.2019


JAA
09.12.2019 17:49