Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Kuninkaantammi, Muotokuvankatu - Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Kungseken, Porträttgatan


Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 (§ 133) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Kaarela, Kuninkaantammi, kortteli 33399 ja katualue, piirustus nro 12504, Muotokuvankatu, dnro HEL 2017-010533. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12504

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12504

Helsingissä 19.6.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 24.4.2019 (§ 133) har trätt i kraft:

Kårböle, Kungseken, kvarteret 33399 och gatuområde, ritning nr 12504, Porträttgatan, dnr HEL 2017-010533. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12504

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12504

Helsingfors 19.6.2019


JAA
09.12.2019 17:50