Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Liisankatu 14 - Detaljplan som trätt i kraft: Kronohagen, Elisabetsgatan 14

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 9 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruununhaka, tontti 17/7 (piirustus nro 12457 Liisankatu 14), dnro HEL 2015-014306.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12457

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12457

Helsingissä 12.3.2019

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.1.2019 § 9 har trätt i kraft:

Kronohagen, tomten 17/7 (ritning nr 12457 Elisabetsgatan 14), dnr HEL 2015-014306.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12457

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12457

Helsingfors 12.3.2019
JAA
09.12.2019 17:59