Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Tuusulanbulevardin alue - Byggförbudsområde: Tusbyboulevardens område


Rakennuskieltoalue: Tuusulanbulevardin alue 

Kaupunkiympäristölautakunta on 28.5.2019 päättänyt määrätä Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnittelualueelle sekä osittain sitä reunustaville alueille rakennuskiellon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12600/päivätty 28.5.2019) dnro HEL 2019-005186. 

Kielto koskee seuraavien kaupunginosien osa-alueita:

17. kaupunginosa Pasila (osa), 25. kaupunginosa Käpylä (osa), 28. kaupunginosa Oulunkylä (osa), 34. kaupunginosa Pakila (osa). 

Helsingissä 31.5.2019


Byggförbudsområde: Tusbyboulevardens område 

Stadsmiljönämnden har 28.5.2019 beslutat utfärda byggförbud för planeringsområdet Tusbyboulevarden och boulevardstaden och delvis för angränsande områden på två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12600/daterad 28.5.2019) dnr HEL 2019-005186. 

Förbudet gäller delområden i följande stadsdelar:

17 stadsdelen Böle (del), 25 stadsdelen Kottby (del), 28 stadsdelen Åggelby (del), 34 stadsdelen Baggböle (del). 

Helsingfors 31.5.2019


JAA
09.12.2019 17:50