Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Vallila - Byggförbudsområde: Vallgård

Rakennuskieltoalue: Vallila

Kaupunkiympäristölautakunta on 27.8.2019 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella 1.9.2021 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Vallila, korttelit 689, 691-693, 695, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä tontit 694/21, 24, 25 ja 697/1 (piirustus nro 12609, päivätty 27.8.2019), dnro HEL 2019-007067.

Helsingissä 28.8.2019


Byggförbudsområde: Vallgård

Stadsmiljönämnden har 27.8.2019 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år till 1.9.2021 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Vallgård, kvarteren 689, 691-693, 695, 696, 699, 700, 703 och 707 samt tomterna 694/21, 24, 25 och 697/1 (ritning nr 12609, daterad 27.8.2019), dnr HEL 2019-007067.

Helsingfors 28.8.2019


JAA
09.12.2019 17:46