Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet, Kallio ja Kulosaari - Byggförbudsområden, Berghäll och Brändö


Rakennuskieltoalueet, Kallio ja Kulosaari 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.1.2019 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:  

Kallio, Linnunlaulun alue (piirustus nro 12566 päivätty 15.1.2019) 15.1.2021 saakka, dnro HEL 2018-013128. 

Kulosaari, tontti 42014/7 (piirustus nro 12564 päivätty 15.1.2019) 16.1.2021 saakka, dnro HEL 2018-012398. 

Helsingissä 16.1.2019


Byggförbudsområden, Berghäll och Brändö  

Stadsmiljönämnden har 15.1.2019 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande områden för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen: 

Berghäll,  Fågelsong område (ritning nr 12566, daterad 15.1.2019) till 15.1.2021, dnr HEL 2018-013128. 

Brändö, tomten 42014/7 (ritning nr 12564, daterad 15.1.2019) till 16.1.2021, dnr HEL 2018-012398. 

Helsingfors 16.1.2019


JAA
09.12.2019 18:02