Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue Laajasalo: Jollas, Hevossalmi - Byggförbudsområde Degerö: Jollas, Hästnässund

Rakennuskieltoalue Laajasalo: Jollas, Hevossalmi

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.6.2019 päättänyt määrätä Laajasalon (Jollaksen ja Hevossalmen) eräät kiinteistöt rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12594/päivätty 4.6.2019).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12594

Helsinki 18.6.2019


Byggförbudsområde Degerö: Jollas, Hästnässund

Stadsmiljönämnden har 11.6.2019 beslutat utfärda byggförbud för ett antal fastigheter i Degerö (Jollas och Hästnässund) på två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12594/daterat 4.6.2019)

Byggförbudskarta, ritning nr 12594

Helsingfors 18.6.2019


JAA
09.12.2019 17:49