Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet - Byggförbudsområden Kruununhaka, Kluuvi ym.


Rakennuskieltoalueet

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.12.2018 päättänyt määrätä osaan kantakaupunkia rajatun rakennuskiellon asemakaavan laatimiseksi ja muuttamiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön rakennuskieltokartassa nro 12561 esitetyillä tonteilla 11.12.2020 saakka (piirustus nro 12561 päivätty 11.12.2018). Kielto koskee seuraavia kaupunginosia:

1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 8. Katajanokka, 9. Kaivopuisto, 10. Sörnäinen (osa), 11. Kallio, 12. Alppiharju, 13. Etu-Töölö, 14. Taka-Töölö, 21. Hermanni (osa) ja 22. Vallila.

Rajattu rakennuskielto ei koske kortteleita, joilla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla.

Helsingissä 2.1.2019


Byggförbudsområden

Stadsmiljönämnden har 11.12.2018 beslutat utfärda begränsat byggförbud för en del av innerstaden för utarbetande av en detaljplan och ändring av detaljplanen. Byggförbudet gäller för ombyggnad av butiks-, affärs- och verksamhetslokaler i byggnadernas första våning och vid gatorna till bostäder på de tomter som framgår av byggförbudskartan nr 12561 till 11.12.2020 (ritning nr 12561 daterad 11.12.2018). Förbudet gäller följande stadsdelar:

1. Kronohagen, 2. Gloet, 3. Gardesstaden, 4. Kampen, 5. Rödbergen, 6. Eira, 7. Ulrikasborg, 8. Skatudden, 9. Brunnsparken, 10. Sörnäs (delvis), 11. Berghäll, 12. Åshöjden, 13. Främre Tölö, 14. Bortre Tölö, 21. Hermanstad (delvis) och 22. Vallgård.

Det begränsade byggförbudet gäller inte de kvarter för vilka gäller byggförbud för utarbetande av en detaljplan med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 2.1.2019


JAA
09.12.2019 18:03