Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Meilahti, Töölöntullinkatu 8 - Detaljplan som trätt i kraft: Mejlans, Tölötullsgatan 8

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 § 324 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Meilahti, tontti 520/2, Töölöntullinkatu 8, piirustus nro 12598, dnro HEL 2018-009025.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12598

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12598

Helsingissä 31.12.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 6.11.2019 § 324 har trätt i kraft:

Mejlans, tomten 520/2, Tölötullsgatan 8, ritning nr 12598, dnro HEL 2018-009025.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12598

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12598

Helsingfors 31.12.2019


JAA
31.12.2019 10:22