Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pasila - Detaljplan som trätt i kraft: Böle


Seuraava kaupunginvaltuuston 14.11.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Itä-Pasila, kortteli 17028 (piirustus nro 12391): Asemamiehenkatu 3, Kellosilta 8, Junailijankuja 9, dnro HEL 2015-012095.

Helsingissä 9.1.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige 14.11.2018 godkänt har trätt i kraft:

Böle, Östra Böle, kvarteret 17028 (ritning nr 12391): Stationskarlsgatan 3, Klockbron 8, Konduktörsgränden 9, dnro HEL 2015-012095.

Helsingfors 9.1.2019


JAA
09.12.2019 18:03