Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Hallituskatu 1 - Detaljplaner som trätt i kraft: Kronohagen, Regeringsgatan 1

Kaupunkiympäristölautakunnan 24.9.2019 § 471 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruunuhaka, katualue (piirustus nro 12590, Hallituskatu 1), dnro HEL 2017-011517.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12590

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12590

Helsingissä 12.11.2019


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 24.9.2019 § 471 har trätt i kraft:

Kronohagen, gatuområde (ritning nr 12590, Regeringsgatan 1), dnr HEL 2017-011517.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12590

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12590

Helsingfors 12.11.2019


JAA
09.12.2019 17:42