Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Jätkäsaari, Kvarteret Isabella - Detaljplan som trätt i kraft: Västra Hamnen, Busholmen, Kvarteret Isabella

Kaupunkiympäristölautakunnan 21.5.2019 § 259 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3 (piirustus nro 12586): Kvarteret Isabella. Dnro HEL 2017-013736.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12586

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12586

Helsingissä 9.7.2019


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 21.5.2019 § 259 har trätt i kraft: 

Västra Hamnen, Busholmen, tomten nr 20829/3 (ritning nr 12586): Kvarteret Isabella. Dnr HEL 2017-013736.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12586

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12586

Helsingfors 9.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48