Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Salavakuja 2 - Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Sälggränden 2


Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Salavakuja 2

Kaupunkiympäristölautakunnan 20.8.2019 § 402 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Malmi, tontti 32127/11 (piirustus nro 12563): Salavakuja 2. Dnro HEL 2017-005403.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12563

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12563

Helsingissä 3.10.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Sälggränden 2

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 20.8.2019 § 402 har trätt i kraft:

Malm, tomten nr 32127/11 (ritning nr 12563): Sälggränden 2. Dnr HEL 2017-005403.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12563

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12563

Helsingfors 3.10.2019


JAA
09.12.2019 17:44