Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Tervasaaren aitta - Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Kronohagen, Tjärholmens bod

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Tervasaaren aitta

Kaupunkiympäristölautakunnan 17.9.2019 § 457 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruununhaka, lähivirkistysalue (piirustus nro 12557, Tervasaaren aitta), dnro HEL 2017-012687.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12557

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12557

Helsingissä 5.11.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Kronohagen, Tjärholmens bod

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 17.9.2019 § 457 har trätt i kraft:

Kronohagen, närrekreationsområde (ritning nr 12557, Tjärholmens bod), dnr HEL 2017-012687.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12557

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12557

Helsingfors 5.11.2019


JAA
09.12.2019 17:43