Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Rapparintie 6 - Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Rapparvägen 6


Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Rapparintie 6 

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.3.2019 § 163 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34092/6 (piirustus nro 12556, Rapparintie 6), dnro HEL 2017-007154.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12556

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12556

Helsingissä 10.5.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Rapparvägen 6 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.3.2019 § 163 har trätt i kraft: 

Baggböle, Västra Baggböle, tomten nr 34092/6 (ritning nr 12556, Rapparvägen 6), dnr HEL 2017-007154. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12556

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12556

Helsingfors 10.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53