Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari, Rantatöyry 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Brandö, Strandleden 1


Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari, Rantatöyry 1


Kaupunkiympäristölautakunnan 15.1.2019 § 7 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontti 42067/4 (piirustus nro 12545, Rantatöyry 1), dnro HEL 2018-002819.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12545

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12545

Helsingissä 4.3.2019Detaljplan som trätt i kraft: Brandö, Strandleden 1


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 15.1.2019 § 7 har trätt i kraft:

Brandö, tomten 42067/4 (ritning nr 12545, Strandleden 1), dnr HEL 2018-002819.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12545

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12545

Helsingfors 4.3.2019

 


JAA
09.12.2019 18:00