Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Koskenhaantie 34 - Detaljplaner som trätt i kraft: Mellungsby, Forshagavägen 34


Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Koskenhaantie 34

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.2.2019 § 95 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mellunkylä, Vesala, tontti 47111/23 (piirustus nro 12539, Koskenhaantie 34), dnro HEL 2011-004354.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12539

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12539

Helsingissä 16.4.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Forshagavägen 34 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.2.2019 § 95 har trätt i kraft:

Mellungsby, Ärvings, tomten nr 47111/23 (ritning nr 12539, Forshagavägen 34), dnr HEL 2011-004354.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12539

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12539

Helsingfors 16.4.2019


JAA
09.12.2019 17:55