Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Lauttasaarentie 8 - Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Drumsövägen 8


Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Lauttasaarentie 8

Kaupunkiympäristölautakunnan 2.4.2019 § 173 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31003/10 (piirustus nro 12473, Lauttasaarentie 8), dnro HEL 2016-004948. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12473

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12473

Helsingissä 17.5.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Drumsövägen 8 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 2.4.2019 § 173 har trätt i kraft: 

Drumsö, Örnberget tomten nr 31003/10 (ritning nr 12473, Drumsövägen 8), dnr HEL 2016-004948. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12473

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12473

Helsingfors 17.5.2019


JAA
09.12.2019 17:52