Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Tammisalo, Ruonasalmentie 17 - Detaljplan som trätt i kraft: Tammelund, Grundsundsvägen 17


Voimaan tullut asemakaava: Tammisalo, Ruonasalmentie 17 

Kaupunkiympäristölautakunnan 11.6.2019 § 319 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Tammisalo, tontti 44039/11 (piirustus nro 12471): Ruonasalmentie 17. Dnro HEL 2017-005309. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12471

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12471

Helsingissä 30.7.2019Detaljplan som trätt i kraft: Tammelund, Grundsundsvägen 17 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 11.6.2019 § 319 har trätt i kraft: 

Tammelund, tomten nr 44039/11 (ritning nr 12471): Grundsundsvägen 17. Dnr HEL 2017-005309. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12471

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12471

Helsingfors 30.7.2019


JAA
09.12.2019 17:47