Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Iso Roobertinkatu 30 - Detaljplan som trätt i kraft: Rödbergen, Stora Robertsgatan 30


Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Iso Roobertinkatu 30 

Kaupunkiympäristölautakunnan 2.4.2019 § 174 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Punavuori, tontti 93/5 (piirustus nro 12469, Iso Roobertinkatu 30), dnro HEL 2017-002880. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12469

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12469

Helsingissä 17.5.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Rödbergen, Stora Robertsgatan 30 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 2.4.2019 § 174 har trätt i kraft: 

Rödbergen, tomten nr 93/5 (ritning nr 12469, Stora Robertsgatan 30), dnr HEL 2017-002880. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12469

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12469

Helsingfors 17.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53