Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet: Lauttasaari - Byggförbudsområden: Drumsö


Rakennuskieltoalueet, Lauttasaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.11.2018 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Lauttasaari tontti 31099/3 (piirustus nro 12549 päivätty 6.11.2018) 18.11.2020 saakka, dnro HEL 2018-010928.

Lauttasaari tontit 31003/1-8 ja 11-14, 31005/1-7, 9 ja 13, 31007/1-3 ja 5-8, 31009/2, 4-6 ja 10-15, 31010/5-6 ja 10-16, 31014/1-3 ja 8-10 (piirustus nro 12551 päivätty 6.11.2018) 14.12.2020 saakka, dnro HEL 2018-010933. 

Helsingissä 14.11.2018


Byggförbudsområden, Drumsö

Stadsmiljönämnden har 6.11.2018 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande områden för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Drumsö tomten 31099/3 (ritning nr 12549, daterad 6.11.2018) till 18.11.2020, dnr HEL 2018-010928.

Drumsö tomten 31003/1-8 och 11-14, 31005/1-7, 9 och 13, 31007/1-3 och 5-8, 31009/2, 4-6 och 10-15, 31010/5-6 och 10-16, 31014/1-3 och 8-10 (ritning nr 12551, daterad 6.11.2018) till 14.12.2020, dnr HEL 2018-010933.

Helsingfors 14.11.2018


JAA
09.12.2019 17:31