Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet: Taka-Töölö ja Vuosaari - Byggförbudsområden: Bortre Tölö, Nordsjö


Rakennuskieltoalueet, Taka-Töölö ja Vuosaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 4.12.2018 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Taka-Töölö tontti 507/12 (piirustus nro 12554 päivätty 4.12.2018) 18.12.2020 saakka, dnro HEL 2018-010653.

Vuosaari, Meri-Rastila tontti 54200/1 (piirustus nro 12558 päivätty 4.12.2018) 18.12.2020 saakka, dnro HEL 2018-011356.

Helsingissä 7.12.2018


Byggförbudsområden, Bortre Tölö, Nordsjö

Stadsmiljönämnden har 4.12.2018 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande områden för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Bortre Tölö tomten 507/12 (ritning nr 12554, daterad 4.12.2018) till 18.12.2020, dnr HEL 2018-010653.

Nordsjö, Havsrastböle tomten 54200/1 (ritning nr 12558, daterad 4.12.2018) till 18.12.2020, dnr HEL 2018-011356.

Helsingfors 7.12.2018


JAA
09.12.2019 17:29