Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet kantakaupungin alueilla – Byggförbudsområde i innerstaden


Rakennuskieltoalueet kantakaupungin alueilla

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.09.2018 päättänyt pidentää kantakaupungin alueilla rakennuskieltoa asemakaavan muuttamiseksi 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosissa rakennuskieltokartassa nro 12536 esitetyillä tonteilla maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2. momentin nojalla 11.10.2020 saakka (piirustus nro 12536, päivätty 25.9.2018).

Kielto koskee seuraavia kaupunginosia:

1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 8. Katajanokka, 13. Etu-Töölö ja 14. Taka-Töölö.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12536 /25.9.2018

Helsingissä 5.10.2018


Byggförbudsområde i innerstaden

Stadsmiljönämnden har 25.09.2018 beslutat förlänga tiden för byggförbudet i innerstaden för ändring av detaljplanen för tomterna på byggförbudskarta nr 12536 i stadsdelarna 1–8 samt 13 och 14 med stöd av 53 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen till 11.10.2020 (ritning nr 12536, daterad 25.9.2018).

Förbudet gäller följande stadsdelar:

1. Kronohagen, 2. Gloet, 3. Gardesstaden, 4. Kampen, 5. Rödbergen, 6. Eira, 7. Ulrikasborg, 8. Skatudden, 13. Främre Tölö och 14. Bortre Tölö.

Byggförbudskarta, ritning nr 12536 /25.9.2018

Helsingfors 5.10.2018JAA
09.12.2019 17:34