Suoraan sisältöön

Kadun ja torin nimien ruotsinkielisten vastineiden korjaaminen: Suurmetsä ja Taka-Töölö - Rättelse av de svenska namnen på en gata och ett torg: Storskog och Bortre Tölö


HELSINGIN KAUPUNKI


Kadun ja torin nimien ruotsinkielisten vastineiden korjaaminen: Suurmetsä ja Taka-Töölö 

Asemakaavapäällikkö on 20.11.2018 (§ 9 ja 10) päättänyt muuttaa seuraavien alueiden nimien ruotsinkieliset vastineet maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella:  

Suurmetsä, Heikinlaakso (41. kaupunginosa) Nummitien nimen ruotsinkielinen vastine Nummitie–Movägen muotoon Nummitie–Hedvägen, dnro HEL 2018-010611. 

Taka-Töölö (14. kaupunginosa) Töölöntorin nimen ruotsinkielinen vastine Töölöntori–Tölötorg muotoon Töölöntori–Tölö torg, dnro HEL 2018-010518. 


Helsingissä 18.12.2018HELSINGFORS STAD 


Rättelse av de svenska namnen på en gata och ett torg: Storskog och Bortre Tölö 

Detaljplanechefen har 20.11.2018 (§ 9 och 10) beslutat ändra de svenska namnen på följande områden med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen:  

Storskog, Henriksdal (41 stadsdelen) det svenska namnet på Movägen–Nummitie till Hedvägen–Nummitie, dnr HEL 2018-010611. 

Bortre Tölö (14 stadsdelen) det svenska namnet på Tölötorg–Töölöntori till Tölö torg–Töölöntori, dnr HEL 2018-010518.


Helsingfors 18.12.2018


JAA
09.12.2019 17:28