Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat − Detaljplaner som trätt i kraft Haaga, Laajasalo ym.


Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginvaltuuston 31.1.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Haaga, Pohjois-Haaga, tontti 29139/2 (piirustus nro 12431): Ida Aalbergin tie 1.

Seuraavat kaupunkiympäristölautakunnan 30.1.2018 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Haaga, Lassila, tontit 29164/1, 29165/1 ja katualueet (piirustus nro 12484): Vaakatie 4 ja 6 sekä 10, Punnuspolku 6, Vaakakuja 1, 3. Aluetta rajaavat mm. Punnuspolku, Vaakatie ja Vaakakuja.

Laajasalo, Tullisaari, tontti 49058/1 ja puistoalueet (piirustus nro 12489, Deckerin huvila): Adelenpolku 2. 

 

Helsingissä 23.3.2018

KaupunginkansliaDetaljplaner som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 31.1.2018 har trätt i kraft:

Haga, Norra Haga, tomten 29139/2 (ritning nr 12431): Ida Aalbergs väg 1.

Detaljplaneändringar som stadsmiljönämnden 30.1.2018 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Haga, Lassas, tomterna 29164/1 och 29165/1 och gatuområden (ritning nr 12484): Vågvägen 4, 6 och 10, Lodstigen 6, Våggränden 1 och 3. Området gränsar bl.a. till Lodstigen, Vågvägen och Våggränden.

Degerö, Turholm, tomten 49058/1 och parkområden (ritning nr 12489, Deckers villa): Adeles stig 2. 

 

Helsingfors 23.3.2018

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:37